Dr. Pethesné Dávid Beáta

szociológus, egyetemi tanár

SE Mentálhigiéné Intézet igazgató, dékán-helyettes

MTA TK SZI tudományos tanácsadó

kutatási terület: kapcsolathálózat, családszociológia, egészségszociológia Mégsem