A Budapest-Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség lelkésze vagyok, lelkészfeleség és négy gyermek édesanyja, emellett drámapedagógus, valamint mentálhigiénés- és szervezetfejlesztő szakember.

Az elmúlt huszonöt évben tanulmányaimat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, a Magyar Drámapedagógiai Társaságnál, és a Semmelweis Egyetemen végeztem.

Jelenleg szervezetfejlesztési tanulmányokat folytatok Goda Gyula OD csoportjában, és részt veszek a Pronon Alapítvány munkájában.

Lelkészként a legfontosabb feladatom Isten igéjének továbbadása, a gyülekezet kiscsoportjainak kialakítása, koordinálása, az egyéni lelkigondozás segítő beszélgetéssel, illetve tanácsadással, és a hitoktatás.

Szívügyem, hogy az egyházi közösségekben elfogadó és összetartó kiscsoportok alakuljanak, fejlődjenek, amelyek hitben, szeretettel kísérik és megtartják tagjaikat a mindennapokban, és az élet változást hozó szakaszain, krízisein át.

A Pronon Alapítvány munkájában az egyházak szervezeti fejlesztéseiben, közösségépítésben, tréningek megtartásában, valamint a kreatív eszköztár fejlesztésében vállaltam feladatot.

Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh Júlia