Labancz Zsolt piarista szerzetes, pap, tanár vagyok. Az utóbbi években hivatásomból fakadóan sokféle szolgálatban vettem részt: voltam gimnáziumi tanár, osztályfőnök, kollégiumi nevelő, iskolai pasztorális felelős, majd a piarista kispapok növendéknevelője, s néhány éve a magyar piaristák tartományfőnöke vagyok. A teológiai és tanári végzettségem mellé lelkigondozói képesítést is szereztem, amikor növendéknevelő lettem. Alapvető hivatásomnak azt tekintem, hogy segítsem a hozzám fordulókat és a rám bízottakat, hogy az Istennel való kapcsolatra alapozva egyre teljesebb életet élhessenek. S mind világosabban látom azt is, hogy saját személyes, belső életem járása lehet talán a legfontosabb segítség mások számára.