Az Alapítvány fő célja a vezetéstudomány, szervezetfejlesztés, vezetési és szervezeti tanácsadás eredményeinek és gyakorlatának eljuttatása a társadalmilag hasznos tevékenységet végző – nonprofit – szervezetek részére, amelyeknek ilyen típusú segítség igénybe vételéhez lehetőségeik és erőforrásaik korlátozottak. Víziónk a szervezetfejlesztési tanácsadásban részesülők körének kibővítése a for-profit nagyvállalatokról a civil szféra felé.

Hiszünk az alulról jövő, civil kezdeményezések értékteremtő voltában. A hozzánk fordulók céljainak elérését azzal kívánjuk támogatni, hogy a szervezeten belüli folyamatok javításával hatékonyabb, eredményesebb, kreatívabb működést biztosítunk a civil szféra képviselői számára.

Az egyes szervezetek támogatása mellett a civil szerveződések, közösségek közötti diskurzust, dialógust is szeretnénk továbbá elősegíteni és ösztönözni a hasonló szellemiségű szervezetek összekötésével, a közös ügyért dolgozók közötti közvetítéssel.

Így szervezetünk célja az is, hogy a “jó ügyeket” szolgáló adományok, pénzügyi támogatások valóban hasznos felhasználását segítse, azaz a szponzor, az adományozó szervezetek, egyének számára is segítséget nyújtson abban, hogy társadalmi hozzájárulásuk  valóban hasznos, általuk is támogatandó ügy megsegítését szolgálja.   Ez a tágabb értelemben vett “tanácsadás” (consulting tevékenység) tartalmazza 

  • az egyéni, személyes tanácsadást, vezetés-, együttműködés – és készség-fejlesztést, (tréning, coaching) az adott szervezetek vezetői és munkatársai részére
  • és a szervezeti szintű tanácsadást és fejlesztést, azaz működés-, szervezet- és kultúra-fejlesztést